Tycker du det är svårt att söka i databaser och hitta relevant material?

2015-09-14 | Student

Nu har vi på biblioteket samlat våra bästa söktips under länken Sökguide.

Där kan du läsa hur hur du kan tänka kring dina sökningar, vilka databaser som kan vara relevanta för dig och hur du kan värdera den litteratur du hittar.
Sökguiden