Totalt 21 391 antagna till höstens program och kurser

2018-07-13 | Utbildning

Första antagningen till landets högskolor och universitet är klar. Till höstens program och kurser vid MDH är totalt 21 391 antagna, jämfört med 16 145 antagna till hösten 2017.


– Trots att antalet sökande minskade vid sista anmälningsdag så har antalet antagna till våra program inte minskat nämnvärt, säger Susan Sahlberg, handläggare, MDH. 
 
Till MDH:s program på grundnivå är 2 519 antagna jämfört med 2 571 hösten 2017. Till program på avancerad nivå 655 jämfört med 687 hösten 2017. 
 
– Antalet antagna totalt till höstens program och kurser är inte jämförbart med antalet antagna till hösten 2017, eftersom redan befintliga programstudenter har tillkommit som sökande via antagning.se. Det totala antalet antagna visar inte heller antal individer då en student kan vara antagen till flera kurser, säger Susan Sahlberg.
Bland de mest populära programmen vid MDH finns:
  • Socionomprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammen
  • Ekonomprogrammen
Bland de mest populära kurserna vid MDH finns:
  • Att utveckla organisationer och ledarskap
  • Introduktion till arbetslivspsykologi
  • Informationsdesign - webbdesign
Enligt Universitets- och högskolerådet ökar antalet antagna till högskolan för tredje året i rad. De sökandes antagningsbesked publiceras på antagning.se och sista svarsdag är den 27 juli. Vid andra urvalet den 2 augusti får reserverna besked om de kommer in. Anmälningar kan fortfarande göras till de anmälningsalternativ som är öppna för sen anmälan eller som öppnar för sen anmälan den 15 juli.