Tomas Lagerberg – blivande hedersdoktor med känsla för teknik

2017-03-27 | Utbildning Forskning/Samverkan På campus

– Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna inspirera studenter och öka intresset för teknik.
Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017.

 

Ett av Tomas Lagerbergs stora intressen är teknik och digitalisering, vad som händer i samhället just nu och hur människor kommer att arbeta i framtiden. Han är aktiv på MDH och träffar både nuvarande och blivande studenter.
– Om du läser till civilingenjör ligger alla vägar öppna. Det är en helt fantastisk utbildning!

Han är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm. Efter examen med inriktning mot datorsystemteknik föll valet på Aseas traineeprogram.
– Det var ett fantastiskt sätt att starta sitt yrkesliv på! Jag fick överblick över hur ett stort företag fungerar, vidareutbildning, studiebesök och ett stort socialt nätverk.

Idag arbetar Tomas Lagerberg på Corporate Research samt som global teknikchef för livsmedel inom ABB.
– Livsmedelsindustrin är en växande industri som på senare år har fått en allt viktigare roll i ABBs strategi. Här finns massor att göra och har hoppas jag att jag verkligen kan dra nytta av min långa erfarenhet inom automation.

Dagen innan Akademisk högtid, den 27 april kl. 14.45 i sal Beta på MDH i Västerås, håller Tomas Lagerberg en föreläsning om digitalisering och teknisk utveckling under rubriken Internet of Things, Services and People – vart är vi på väg?
– Kommer robotar, intelligenta maskiner och avancerade algoritmer i molnet att göra oss överflödiga? Varför händer detta just nu? Dessa frågor tänker jag, bland annat, belysa under föredraget.