Tid, kultur och engagemang har stor inverkan på sjuksköterskors omvårdnad

2016-09-06 | Forskning/Samverkan

Manaporn Chatchumni har i sin avhandling studerat hur sjuksköterskors agerande påverkar nyopererade patienters återhämtning och kommit fram till att mer personcentrerad vård påskyndar återhämtningen. Hon är också den första doktoranden att disputera vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH.

– Vad sjuksköterskor gör i den första perioden efter operationer gällande smärtlindring är avgörande för att återhämtningen snabbt ska komma igång. Jag har undersökt sjuksköterskors uppfattningar, kultur och arbete med patienters smärtbehandling på ett sjukhus i centrala Bangkok, säger Manaporn Chatchumni som nyligen disputerade med avhandlingen Post-operative pain management practice: Current situation and challenges within nursing practice – en studie om sjuksköterskors arbete med patienters återhämtning.
 
I studien genomfördes sammanlagt 100 timmar observation, 39 fokusgrupps- och djupintervjuer och 69 beskrivningar av kritiska händelser. Resultaten visar att sjuksköterskorna uppfattar att deras egna engagemang samt tillgång till tid, rum och behandlingsalternativ var av stor betydelse för en lyckosam behandling av patientens smärta.
 
– Återhämtning är en av de viktigaste hälsoprocesserna i planerad sjukhusvård. Det har en direkt inverkan på välfärd och välfärdssystem eftersom framgångsrik rehabilitering ger ökat välbefinnande och snabbare återgång till arbets- och vardagsliv. Därför är det angeläget att studera, utveckla och förbättra detta arbete, säger Manaporn Chatchumni.
 
Det inrymmer även långa ledtider mellan att bedöma patienters smärta till sjuksköterskors behandling av smärtan, eftersom patienters uttryck för smärta dubbel- och trippelkontrolleras. Till detta läggs en kulturell aspekt där sjuksköterskornas uppfattning av smärta vilar på deras egna erfarenheter och kultur. 
 
– Var och en fokuserar på sitt, men kanske inte alltid på patienten. I min avhandling presenterar jag förslag på konkreta hälso- och välfärdsförbättringar. Bland annat skulle en personcentrerad vård vara gynnsam för smärtbehandlingsarbetet och man bör öka medvetenheten om de kulturella faktorerna som spelar in i arbetet, säger Manaporn Chatchumni.
 
Manaporn Chatchumni kommer att flytta tillbaka till Thailand för att fortsätta forska inom området med huvudfokus på smärtlindring av postoperativ smärta. Hon kommer även att undervisa vid institutionen för omvårdnad vid Rangsit University i Thailand.