”Teknikinformatör känns helt rätt för mig”

2018-04-09 | Student Utbildning

När Linus Carlvik gick byggprogrammet på gymnasiet i Torsby hade han inte en tanke på att han skulle gå en informationsdesignutbildning på högskolan. Tack vare en kompis, som uppmärksammat de teckningar han lagt ut på Facebook, bytte han tekniskt basår i Skövde mot Informativ illustration på MDH i Eskilstuna.

Linus Carlvik.

– Jag har alltid tyckt att det är kul att få vara kreativ och veta att man har skapat något på egen hand. Jag började rita under gymnasiet, men mest för skojs skull. Efter gymnasiet gjorde jag mycket teckningar i blyerts som jag la ut på Facebook och genom en kompis, som sett teckningarna, blev jag tipsad om denna utbildning och då bar det av till Eskilstuna, säger Linus Carlvik. 

Det som lockade Linus till att söka Informativ illustration var att programmet inte enbart var en konstnärlig utbildning. De illustrationer som skapas under utbildningens gång ska inte bara vara estetiskt tilltalande, utan även förmedla information. 

– Det bästa med utbildningen är bredden. Vi får lära oss olika grepp för att nå fram med informationen till en viss målgrupp och även jobba med olika tekniker och verktyg, både för hand och digitalt, för att kunna presentera informationen visuellt. För mig som inte visste exakt vad jag skulle bli när jag påbörjade utbildningen har det varit jättenyttigt att få lära sig lite om allt, för att sedan själv kunna nischa sig åt ett håll. Praktikperioden som vi har under termin 5 är också väldigt givande, eftersom man får testa på hur det är ute i arbetslivet. Där utvecklades jag enormt, säger Linus Carlvik.

Han poängterar också vikten av gemenskapen på programmet.

– Utbildningen kräver hårt arbete och det har blivit en del sena kvällar, men tack vare sammanhållningen i klassen hjälps vi alla åt när det blir tufft och kan diskutera problem, hitta nya lösningar och utvecklas tillsammans, säger Linus Carlvik.

När Linus är klar med sina studier är planen att satsa på teknisk illustration och 3D-modellering, något som han fått mersmak för under utbildningens gång.

– Det kräver mycket noggrannhet och teknisk förståelse för hur olika maskiner fungerar, vilket är jätteintressant och roligt. Att jobba som teknikinformatör känns helt rätt för mig, då man bland annat jobbar med att utforma instruktioner för olika typer av maskiner, visualisera maskinens alla delar och beskriva varje funktion, säger Linus Carlvik.