”Tankesättet kring produktion håller på att ändras” – MDH anordnar konferens om hållbar utveckling

2016-06-09 | Forskning/Samverkan

Den 14 juni hålls en konferens inom området hållbarhet på MDH i Eskilstuna. Över 40 personer från tillverkande industri deltar på konferensen där forskare och företag diskuterar hur hållbarhetsaspekter påverkar utvecklingen av framtida produktion.

– Omvärldens ökande behov av hållbara lösningar påverkar förutsättningarna för konkurrenskraftig industri, och tankesättet kring produktion håller på att ändras. Istället för att rikta miljöinsatser mot specifika aktiviteter är det viktigt att tillverkande industri strävar mot en större jämnvikt mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Anna Sannö, industridoktorand på MDH och Volvo CE, medarrangör av konferensen.

På konferensen kommer gästföreläsare från Kungliga tekniska högskolan (KTH), Rochester University, USA, Swerea IVF och Volvo CE presentera pågående utvecklingar inom produktion vad gäller bland annat cirkulär ekonomi, produkttjänster, 3D-printing och klimatutmaningar. Konferensen arrangeras inom ramen av samverkansplattformen MITC, som arbetar med att omsätta MDH:s forskningskompetens till praktisk kunskap som kan stärka konkurrenskraften inom den regionala tillverkningsindustrin.
– Vi får en spännande inblick i framväxten av en ny form av innovation där miljöaspekter integreras i hela verksamheten, med exempel på framtida leverantörsled, produkter och tjänster, säger Anna Sannö.

Anmälan

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.
Läs mer för fullständigt konferensprogram och anmälan.