Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

2013-11-27 | Student

Sveriges unga akademi är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. De ska nu utse nya ledamöter för mandatperioden 2014-1019.

Utlysningen är öppen för framstående självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation inte ligger längre bort än ca 10 år (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst). Meriteringskraven för inval är vetenskaplig excellens samt engagemang och en vilja att driva akademins frågor.

Ansökan ska vara inne senast den 9 januari. De nya ledamöterna presenteras i maj 2014 och mandatperioden inleds hösten 2014.

Information om Sveriges unga akademi och ansökningsförfarande (pdf 1,4 MB)