Svea hovrätt om återbetalning av studieavgifter

2017-04-06 | Utbildning

Idag kom besked från Svea hovrätt i frågan om den avgiftsbelagda student som kräver studieavgiften tillbaka från högskolan.

Hovrätten menar, precis som Västmanlands tingsrätt, att det fanns ett ömsesidigt förpliktigande avtal mellan den avgiftsbelagda studenten och högskolan. Men hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att då studenten har kunnat tillgodogöra sig ett antal högskolepoäng och har deltagit i fyra terminers utbildning, så ska MDH inte betala tillbaka hela, utan istället halva studieavgiften till studenten. 

– Hovrätten har gett sitt svar på en fråga som är viktig för hela sektorn. De anser att statliga lärosäten ingår ömsesidiga förpliktigande avtal med betalande internationella studenter. Hovrätten ser också att utbildningen har haft ett värde för studenten, även om de anser att studieavgiften till viss del ska återbetalas, säger förvaltningschef Ann Cederberg.

Den i domen aktuella kandidatexamen i matematik fick våren 2015 omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att den och alla andra utbildningar som utvärderats av UKÄ vid MDH idag har omdömet hög eller mycket hög kvalitet.