Studenthälsan uppmärksammar unga som påverkas av vuxna som dricker för mycket

2014-02-07 | Student

Spela roll är en kampanj under vecka sju för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger.

Studenthälsan har stödprogram för dig som är student och som har vuxit upp under sådana förhållanden.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Studenthälsan.

Eskilstuna tel. 016-153480

studenthalsan.e@mdh.se

Västerås tel. 021-107380

studenthalsan.v@mdh.se