Studenterna har huvudrollen i det entreprenöriella lärandet

2015-08-10 | Student Alumni

Sara Hägglund är en frontfigur i MDH:s arbete med entreprenöriellt lärande. Hon anser att viljan hos de som arbetar inom området att dela med sig av sina erfarenhet har bidragit till att MDH:s arbetssätt idag används i skolor och förskolor i 12 regioner runt om i landet.

Sedan sex år arbetar Sara Hägglund med flera projekt kring entreprenöriellt lärande på MDH, bland annat projektet Entreprenörskap på HVV som mynnade ut i ELverket som under 2015 ligger på UKK. Hon har också uppdrag inom Skolverkets satsningar Entreprenöriellt lärande 7,5 hp samt Skola & Arbetsliv.

MDH:s arbete med entreprenöriellt lärande är väl känt runt om i landet. Idag arbetar högskolan med 12 regioner där MDH:s arbetssätt används. Tack vare det arbete som görs inom bland annat projektet ELverket når MDH ut till skolor och förskolor och ger dem stöd i det entreprenöriella lärandet.

- ”Den bästa entreprenören delar med sig” fick jag lära mig när jag jobbade på Idélab. Så är det verkligen. Vi som jobbar med det entreprenöriella lärandet här på MDH delar mer än gärna med oss av vår erfarenhet och våra kunskaper. Eftersom vägarna är korta både inom MDH och till våra samarbetspartners utanför högskolan blir vårt arbete så mycket enklare och vi får fler och fler uppdrag utifrån och kan samarbete med ytterligare aktörer, säger Sara Hägglund.

Viktigt med gemensam utveckling

Det entreprenöriella lärandet handlar om att utveckla både studentens och lärarens kompetenser, nyfikenhet och kreativitet.

– Traditionellt utgår vi i från det reaktiva lärandet där studenterna läser, lyssnar och skriver av, vilket kan vara en ganska passiv roll. I det entreprenöriella lärandet ligger fokus på att skapa fler aktiva situationer där studenterna är huvudpersonerna.  Det handlar inte om att det ena sättet ska ta ut det andra, båda behövs, säger Sara Hägglund.

Ett exempel på en mer aktiv undervisning är läraren som använde mentimeterknappar och efter 20 minuter ställde en fråga och bad studenterna svara via dem. Studenterna blev direkt mer intresserade och följde med betydligt mer aktivt i föreläsningen. Ett annat exempel är en lärare som uppmanade studenterna att ta en promenad och diskutera en uppgift för att sedan komma tillbaka till föreläsningssalen och berätta vad de kom fram till. Det kan också handla om något så enkelt som att möblera om i klassrummet och ställa bord och stolar på ett sätt så att en dialog och kreativitet enklare kan uppstå.

– Mycket handlar om att lyfta vad som hindrar oss från att förändra undervisningen. Det gäller att diskutera med kollegor och studenter om hur undervisningen kan bli bättre. Det kollegiala lärandet där man möts över gränser, gärna också tillsammans med studenterna, och utvecklar undervisningen tillsammans är oerhört viktigt och en nyckel till skolutveckling. Man kommer långt när man pratar och tänker framåt tillsammans, och dessutom blir det roligare säger Sara Hägglund.

Ökad motivation med mer aktiva studenter

Det entreprenöriella lärandet handlar också om att skapa värde och nytta, vilket är något som ökar motivationen. Ett exempel från grundskolan kan vara att en elev läser för ett förskolebarn istället för i klassrummet, att sy mössor till för tidigt födda barn i textilslöjden och skicka till sjukhus är ett annat gott exempel. På UKK är det entreprenöriella lärande inskrivet i alla kursplaner. På lärarutbildningen har man testat att låta studenter ta med sig kunskap och metoder som de själva har varit med om i sina studier vid MDH, ut i sina fältarbeten och praktikperioder. På så sätt ser de rent konkret att de nya, mer studentaktiva metoderna fungerar.

Sara Hägglund menar att mycket inom det entreprenöriella lärandet är självklart för många, men att det alltid är viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera tillsammans med andra hur man agerar i sin undervisning.

– Det är så lätt att av bara farten hamna i att enbart undervisa som vi själv blivit lärda, men samhället och studenterna är inte som när vi själva växte upp. Men man ska inte ha för bråttom, nya metoder och insikter måste få ta sin tid att växa fram – det är då det blir bra menar Sara Hägglund

Fakta om ELverket

ELverket genomförs inom Mälardalens Kompetenscentrum för lärande (MKL) som är en del av Samhällskontraktet. Det övergripande syfte är att ge personal och studenter inom förskollärar- och lärarutbildningen kunskaper om entreprenöriellt lärande i undervisningen och ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Läs mer om ELverket