Studenter tog första spadtaget för MDH:s nya campus i Eskilstuna

2017-06-13 | På campus Omvärld Forskning/Samverkan

Dania Mehho och Joel Lindsten från Mälardalens studentkår representerade MDH:s 15 000 studenter, måndagen den 12 juni, när de tog ett rejält tag med spaden medan media och gäster på plats tog bilder. Det nya campuset ska ge studenter, medarbetare och innevånare i Eskilstuna en modern, flexibel och jämställd arbets- och mötesplats när det står klart höstterminen 2019.

 

– Tack vare att MDH finns i regionen sänks tröskeln för många att gå vidare till studier. Högskolan förverkligar många drömmar, hos både unga och äldre, som vill utbilda sig. MDH är ett vitalt och ovärderligt organ för oss, sa Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun vid ceremonin för spadtaget.

Vid ceremonin talade, förutom Jimmy Jansson, även MDH:s rektor Paul Pettersson och Ola Serneke, vd för Serneke, entreprenadbolaget som står för byggnationen. De framhöll bland annat att det nya campuset ska bli modernt, flexibelt och jämställt för att attrahera morgondagens studenter och medarbetare till Eskilstuna och MDH.

– Nu kommer vi att samla all verksamhet i Eskilstuna under ett och samma tak och får ännu bättre möjlighet att utveckla MDH:s goda samverkan, både inom högskolan och med samverkansparter i regionen, sa rektor Paul Pettersson.

Ola Serneke talade bland annat om vikten av att bygga med god hänsyn till miljön och att MDH:s nya byggnad håller en mycket hög standard när det gäller just miljö- och energifrågor.

Spadtaget följdes av en fanfar framförd av Christoffer Sandell och Myra Almén, elever från Eskilstuna musikskola.