Studenter tar plats i ny forskningsrapport

2018-02-05 | Student Alumni

– Det är väldigt häftigt att se sitt eget arbete tillsammans med andras texter, att fler är intresserade av vårt arbete och att vi har gjort något viktigt.
Det säger alumnerna Malin Ström och Stina Primér. Som en del av sin magisteruppsats har de skrivit ett kapitel av rapporten Samverkan i det offentliga gränslandet – Om utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare tillsammans med Magnus Hoppe, Anette Hallin, Bozena Guziana och Marie Mörndal.

Rapporten har tagits fram som en del av Samhällskontraktet, ett strategiskt avtal om fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. Att Malin Ström och Stina Primér blev en del av arbetet beror på att de själva sökte uppslag för sin magisteruppsats.

– Jag hade Magnus Hoppe som lärare vid flertalet av mina kurser. Eftersom jag ville få förslag och tips inför min uppsats pratade jag med honom och fick då möjlighet att göra det här arbetet. Jag stämde av med Malin och tillsammans bestämde vi oss för att göra det här som en del av vår magisteruppsats, säger Stina Primér som då läste magisterprogrammet i företagsekonomi med inriktning organisation/management.

Uppsatsen skrevs under vårterminen 2017. De stämde av med arbetsgruppen för rapporten och fick där även förslag och olika infallsvinklar som de kunde arbeta vidare med. Resultatet blev uppsatsen Tillsammans mellan stolarna och kapitlet Samverkan mellan stolarna som nu är en del av den större rapporten. I sitt kapitel undersöker de hur offentliga organisationer kan samverka för att inte privatpersoner och deras ärenden ska hamna just emellan stolarna. De har intervjuat chefer och medarbetare och även tagit fram olika modeller för att skapa ett enklare samarbete.

Idag arbetar Malin Ström i Köpenhamn som kredithandläggare och Stina Primér som konsult i Eskilstuna. Som medskick till nuvarande studenter vill de säga att de ska våga tänka bredare och inte låsa sig vid ett visst område vid uppsatsskrivandet.

– Ofta är du så nischad i din utbildning så att du tycker att det mesta är intressant. Då gäller det att inte låsa sig vid ett särskilt område utan vara öppen för olika idéer. På det sättet kan man få nya möjligheter, som vi nu fick med den här rapporten, säger Stina Primér.
– Det känns otroligt kul att få se den tryckt och att den bidrar till något i arbetslivet, säger Malin Ström.
Vill du ta del av rapporten Samverkan i det offentliga gränslandet – Om utmaningar och möjligheter i samverkan mellan akademi, andra offentliga aktörer och invånare?