Studenter har testat framtidens marknadsföringsmetoder

2013-03-28 | Student

Internetforum, bloggomdömen och personliga referenser blir allt viktigare marknadsföringsverktyg. Därför har studenter på MDH:s populära internationella marknadsföringsprogram tagit fram nytänkande kampanjer som bygger på personlig kontakt och social påverkan.

I den nya kursen Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring har studenter på internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola gjort grupparbeten där de tagit fram och genomfört en marknadsföringskampanj för sin egen utbildning.

– Våra sociala nätverk, framförallt på internet, har fått allt större betydelse för vårt köpbeteende. Vi tar hjälp av personer som vi anser vara ”experter” på olika områden, som vi litar på och sedan konsulterar inför olika köp. Förtroende i personliga relationer är därför viktiga verktyg för företag som vill öka sin försäljning, alltså som ett marknadsföringsverktyg, säger Cecilia Lindh, lektor i företagsekonomi på Mälardalens högskola och programansvarig för internationella marknadsföringsprogrammet .

Studenterna har genomfört egna rekryteringskampanjer där de aktivt engagerat gymnasieelever och andra målgrupper genom personlig kontakt.

– I vår grupps kampanj ville vi nå nya målgrupper – inte bara gymnasieelever utan även de som valt att vänta med vidare studier. Därför besökte vi ett gym där vi hade ett informationsbord och tog personlig kontakt med dem som tränade. Det är ett exempel på hur oväntade platser kan ”överraska” målgruppen och man konkurrerar inte med andra liknande produkter på den platsen, säger Paulina Onsmark, student på internationella marknadsföringsprogrammet.

– Vi fokuserade på personligt tilltal, frågade dem vi mötte om deras intressen, berättade om vår personliga resa till att studera vidare, och hur nöjda vi är med vårt val. Personliga referenser ger ett annat intryck än enbart köpt reklam, säger Ebba Cameron, student på internationella marknadsföringsprogrammet.

– Dilemmat inom all marknadsföring är att prioritera insatserna väl i förhållande till den marknadsföringsbudget ett företag har. En reklamkampanj med stor budget behöver inte ge bättre resultat än insatser som fokuserar på personlig kontakt och som har mindre budget, säger Cecilia Lindh.