Studenter från rumslig gestaltning ställer ut i Polen

2014-11-24 | Utbildning Student

Den 20 november invigdes utställningen Mönster på Academy of Art and Design in Wroclaw i Polen. Utställningen är ett kulturellt utbyte och en samproduktion mellan studenter från programmet rumslig gestaltning på Mälardalens högskola (MDH) och studenter från konst- och designhögskolan i Wroclaw, Polen.

Utställningen Mönster består av politiska-, organiska- och rörliga mönster som förmedlas genom olika konstnärliga medier som studenterna arbetat fram. De svenska och polska studenterna skapade utställningen tillsammans i våras, och den svenska invigning hölls den 20 mars 2014 på Frizonen på Västmanlands läns museum, där den sedan visades under en månad. Utställningen bemöttes väl av museets besökare, och invigningen uppmärksammades av såväl regional som nationell press.

Under invigningen på konst- och designhögskolan i Wroclaw den 20 november fanns representanter från såväl MDH som Länsmuseet på plats. Det nyskapande utställningsprojektet har sin bakgrund i det internationella samarbete som pågår mellan Landstinget Västmanland, Västmanlands läns museum, Mälardalens högskola samt konst- och designhögskolan i Wroclaw i Polen. Utbytet kommer att pågår fram till 2016.