Student från Mälardalens högskola har erhållit två internationaliseringsstipendier

2011-11-15 | Student

Mohammed Salloum från Mälardalens högskola fick nyligen det positiva beskedet att han erhållit två internationaliseringsstipendier om sammanlagt 400 000 kronor.

Ett stipendium kom från Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande och det andra kom från Stiftelsen för Strategisk Forsknings ProViking-program. Syftet med stipendierna är att kunna förverkliga ett doktorandår utomlands.
- Min forskning handlar om att utveckla ett tillvägagångssätt som ska användas av företag för att uppdatera sina ekonomistyrningssystem och målet med utlandsvistelsen är att utveckla mig själv som forskarstuderande och helt enkelt öka min kompetens, säger doktoranden Mohammed Salloum.

Mohammed Salloums doktorandår utomlands startar i februari 2012 och sker på MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston. Mohammed är doktorand inom Performance measurement and management, som ingår i innovation och produktrealisering vid akademin för innovation, teknik och design på Mälardalens högskola. Området syftar till att hantera hur organisationer designar, implementerar, använder och uppdaterar styrsystem.
- Min forskning handlar om att utveckla ett tillvägagångssätt som ska användas av företag för att uppdatera sina ekonomistyrningssystem. Dessa system behöver reflektera sin omgivning för att kunna skapa ett mervärde för ett företag. Om företag inte reflekterar sin omgivning kan det bidra till att företagen satsar sina resurser på fel fokusområden, vilket i sin tur i värsta fall kan leda till konkurs. Förhoppningsvis kan modellerna hjälpa företag att hålla sina ekonomistyrningssystem uppdaterade över tiden så att de alltid investerar sina resurser i enlighet med företagets riktning och strategi, säger Mohammed Salloum.

Tack vare dessa internationaliseringsstipendier kommer Mohammeds doktorandår utomlands kunna tillföra Mälardalens högskola ny kunskap.
- Med denna utlandsvistelse kommer jag att bli mer kompetent som forskare, vilket leder till att våra undersökningar blir bättre och således även mina resultat. Förhoppningen är också att implementera de nya modellerna jag kommer få kunskaper om under mitt doktorandår på mitt samarbetsföretag Volvo. I ett senare skede ser jag även att modellerna kan tillämpas på andra svenska företag så kan vi bidra till att stärka dem och göra dem mer konkurrenskraftiga, avslutar Mohammed Salloum.