Stort intresse för programkatalog

2011-11-11 | Student

Programkatalogen som inspirerar till utbildning under hösten 2012 och våren 2013, har precis anlänt från tryckeriet. Och intresset är redan stort.

Besökarna på onsdagens mässa i Örebro: Utbildning - Arbete – Framtid, var dom första som fick ta del av Mälardalens högskolas programkatalog för ht12/vt13. Och intresset var stort redan från början. Det stora intresset är inte helt oväntat. Programkatalogen skiljer sig nämligen från mängden.
- I år har vi valt att utforma katalogen som ett pass. Det känns jätteroligt och samtidigt självklart att katalogen ska följa temat för studentrekryteringskampanjen som är just ”resa”. Inuti katalogen har vi också med våra fyra alumner som talar om livets resa och hur den började på Mälardalens högskola och ledde fram till drömjobbet, säger Anna Pettersson på Informationssektionen.

För den som är nyfiken på programkatalogen, kan du hämta ett exemplar i informationsdisken eller beställa på www.mdh.se/utbildning/katalog
Den kommer också inom kort att finnas bläddringsbar på webben.