Stort engagemang för flyktingfrågor

2016-03-01 | Forskning/Samverkan

Under en heldag samlades igår över 200 personer på MDH för att lära sig mer om en av vår tids största utmaningar – flyktingmottagandet. Kommuner, landsting och frivilliga organisationer berättade om sitt arbete och engagemang som bidrar till ett bra flyktingmottagande.

– Det är viktigt att samverka och bygga broar. Att medverka på en sådan här dag bidrar även till nya tankar om hur vi kan utveckla vårt arbete med dagens flyktingsituation, säger Hannu Lounela, Svenska kyrkan.

Dagen inspirerade i en fråga som är högst aktuell och uppmuntrade inte bara till engagemang utan bidrog också till att ge kunskap om flyktingmottagandet och presentera olika insatser som kommuner och landsting samt civilsamhället gör idag.

Åhörarna fick lyssna till Osman Aytar, docent i socialt arbete vid MDH, som inledde dagen med att berätta om folkvandring utifrån ett historiskt perspektiv, för att sedan få en presentation av studenter inom socionomprogrammet om hur asylprocessen går till idag. De fick även ta del av forskning från Elinor Brunnberg, senior professor i socialt arbete vid MDH och Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH, kring ensamkommande barn.

 

Förutom kunskapsutbyte gav dagen även tillfälle att stimulera besökarna till att engagera sig genom att skapa möjligheter till möten. Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs var på plats och berättade om hur det är att vara god man för ensamkommande barn samt flyktingguide/språkvän som matchar ihop nyanlända med etablerade personer i Eskilstuna för att på så sätt få ett utbyte som i många fall är början till en livslång vänskap.
– En dag som denna skapar kontakter och det är uppmuntrande att se att så många engagerar sig, säger Inga-Lisa Svedberg som var en av alla drygt 200 besökare. 

 

Några av de lokala föreningarna som lyftes fram var VSK Bandy och Korpen Eskilstuna. De berättade om sina satsningar på sportaktiviteter, som skridsko- och längdskidåkning. Språkcaféer var ytterligare goda exempel där nyanlända personer inte bara får tillfälle att öva på det svenska språket utan även får ett socialt utbyte.
– Det har varit en mycket bra och lärorik dag som jag hoppas kan vara återkommande. Det kanske vore något att inspirera andra städer att ta efter, säger ytterligare en av temadagens besökare.

Samtliga aktörer som deltog under dagen var: Eskilstuna kommun, Flyktingguide/Språkvän, God man, Korpen Eskilstuna, Kulturföreningen Fogelstad, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Mutual, S:t Eskilskyrkan, Svenska kyrkan, VSK Bandy samt Västerås stad.

Temadagen arrangerades av Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Presentationer

Asyl- och migranthälsan i Landstinget Sörmland (pptx 15,2 MB)

Behovsanalys asylsökande i Landstinget Sörmland (pptx 1,0 MB)

Eskilstuna kommun (pptx 771 kB)

Flyktingguide/språkvän (pptx 1,3 MB)

Landstinget Västmanland (pptx 150 kB)

MDH-forskning om ensamkommande barn (pdf 556 kB)

Svenska kyrkan Eskilstuna församling (pptx 1,1 MB)

Västerås stad (pptx 485 kB)

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs (pptx 560 kB)