Stipendium för algforskning

2016-05-13 | Forskning/Samverkan

Emma Nehrenheim, universitetslektor i miljöteknik, och Jesper Olsson, doktorand i miljöteknik, vid MDH, har fått ett gemensamt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning om alger.

Det är Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond som delar ut stipendiet med anledning av deras forskning om mikroalger som naturliga polymer i framtida reningsverk. Pengarna ska användas för investering av givare och annan utrustning för projektet.

Utdelning av stipendiet kommer att ske vid en mottagning i Bernadottebibilioteket, Kungliga slottet tisdagen 31 maj klockan 15.

Efter utdelningen kommer  Chris Evans, gästprofessor i miljövetenskap, att hålla en föreläsning.