Stipendier inom naturvetenskap delas ut till MDH-studenter

2010-09-02 | Student

Idag tilldelas tre av högskolans studenter stipendier från Stiftelsen Carin Larssons stipendiefond. Syftet med stipendierna är att stimulera kvinnliga studenter till fortsatta studier inom naturvetenskap. De tre som tilldelas stipendier är MDH-studenterna Sara Sydkull, Linda Al Bakuz och Ellinor Eliasson.

Sara Sydkull är 22 år och har utbildat sig till kemist med inriktning kemiteknik. Hon påbörjar nu ett examensarbete vid Karolinska Institutet där hon ska studera nitokondriernas funktion för patienter med Alzhemers. Hennes ambition är att i framtiden doktorera i något område.

Linda Al Bakuz är 24 år och studerar till civilingenjör inom organisk kemi/läkemedelsdesign. Hon fördjupar sina kunskaper i bland annat matematik och ska nu slutföra sitt examensarbete.

Ellinor Eliasson är 23 år och drömmer om att bedriva forskning kring ny medicin och arbeta inom läkemedelsindustrin. Hon påbörjar nu sitt fjärde år i utbildningen till civilingenjör inom Bioteknik & Läkemedelsdesign.

Om stipendiet

Carin Larsson var apotekare och ville med sin donation dels stödja studerande kvinnor som utbildade sig inom ett område nära hennes eget, naturvetenskapens, dels att stiftelsen skulle förvaltas av Västerås Zontaklubb som också låg henne varmt om hjärtat.

Utdelningen av stipendierna sker tisdag 7 september i Västerås stadshus.