Stipendier för bästa examensarbete i sjukgymnastik och vårdvetenskap

2011-06-03 | Student

Landstingen i Västmanland och i Sörmland har nyligen delat ut stipendier för bästa examensarbete på grundnivå i sjukgymnastik och vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Stipendium för bästa examensarbete i sjukgymnastik

Johanna Forsell och Anna Sarbäck, sjukgymnastprogrammet, Mälardalens högskola, fick stipendium på 5.000 Skr vardera från Landstinget Västmanland för uppsatsen ”Smärta och beteenderelaterade faktorer före och två år efter diskbråcksoperation”. ”Ett ämnesrelevant innehåll med högt nyhetsvärde och kliniskt användbar samt en tydligt metod- och resultatdel” är några av motiveringarna.

Erik Persson och Kenny Vokbus, sjukgymnastprogrammet, Mälardalens högskola, fick stipendium på 5.000 Skr vardera av Landstinget Sörmland för uppsatsen "Sjukgymnasters tillämpning av mål och målsättning på en klinik i Bangkok”. Motivering: ”För en uppsats som gav inspiration till att förbättra arbetet med att dokumentera och tydliggöra mål och målsättningar inom sjukgymnastens arbete.”

Stipendium för bästa examensarbete i vårdvetenskap

Karin Engström och Ida Stjärnesund, sjuksköterskeprogrammet, Mälardalens högskola fick stipendium på 5.000 Skr vardera av Landstinget Västmanland för uppsatsen: ”Sova på sjukhus - lätt eller svårt”. En litteraturöversikt med fokus på att öka kunskaper om orsaker till sömnproblem under vårdtiden.

Landstinget Sörmland gav också pris till Felicia Koker och Elin Löfgren med 5.000 Skr vardera för sin uppsats med titeln ”Se mig som en hel människa”. Motivering: ”Intressant ämne där fokus är på relationen mellan vårdpersonal och patienter med HIV och AIDS. En tydlig röd tråd genom uppsatsen som leder fram till en genomarbetad slutsats. En uppsats med god språklig behandling.”

Prisutdelare från Landstinget Västmanland var utbildningsstrateg Eva Söderling och från Landstinget Sörmland folkhälso- och miljölandstingsråd Ylva G Karlsson.