Stipendier för bästa examensarbete i folkhälsovetenskap

2011-06-03 | Student

Landstingen i Västmanland och i Sörmland har nyligen delat ut stipendier för bästa examensarbete i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Anette Öster, fick ett stipendium på 10.000 Skr från Landstinget Västmanland för bästa examensarbete i folkhälsovetenskap med uppsatsen ”Integration på arbetsmarknaden - ett sysselsättningsprojekt om arbetsmarknadsproblematik för invandrare”. I motivering står bland annat "En bra och välskriven uppsats om ett mycket viktigt ämne, integration. Metoden har en klar och tydlig analys med god vetenskaplighet. Författaren visar stor självständighet och mognad”.

Landstinget Sörmland delade ut ett stipendium på 10.000 Skr till Karolina Öjemalm, som har skrivit en magisteruppsats inom folkhälsovetenskap med titeln: ”Vägar till en mer likvärdig sex- och samlevnadsundervisning i skolan. En studie i Sörmland”.