Statsminister Stefan Löfven vill att MDH ska bli universitet

2018-09-05 | Omvärld Forskning/Samverkan Utbildning

Idag onsdag 5 september besökte statsminister Stefan Löfven och minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, MDH i Västerås. Vid sitt besök meddelade de att en socialdemokratiskt ledd regering har för avsikt att göra Mälardalens högskola till Mälardalens tekniska universitet.

– Det här är ett bevis på att MDH har de kvaliteter som krävs för att bli universitet och att vi är en viktig aktör när det gäller forskning och kompetensförsörjning. Jag vill rikta ett stort tack till våra värdkommuner, näringsliv och samverkansparter och alla andra som verkar för att MDH ska bli ett universitet, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

MDH har arbetat i många år för ökade forskningsanslag. Nuvarande anslag är inte tillräckliga och har därför utgjort en begränsning.

– Skulle vi få universitetsstatus innebär det ett högre forskningsanslag, vilket möjliggör mer forskning, en större forskarutbildning och därmed en ytterligare stärkt vetenskaplig grund för våra utbildningar. Som universitet kan vi bli en ännu starkare samverkanspartner och bidra ytterligare till att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Paul Pettersson.

MDH har idag ett stort antal internationella doktorander och internationellt framstående forskning inom flera områden.

– Att bli universitet skulle flytta fram vår position även internationellt och vi skulle kunna attrahera ännu fler forskare och forskarstuderande från lärosäten runt om i världen, säger Paul Pettersson.