Stärkt koppling mellan utbildning och forskning i MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi

2016-02-16 | Forskning/Samverkan Utbildning

Vid måndagens sammanträde med högskolestyrelsen fattades beslut om MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2017-2022.

MDH:s vikarierande rektor Paul Pettersson skriver om den nya strategin i sin blogg.

"Den nya forsknings- och utbildningsstrategin fortsätter i samma anda som den föregående där fokus för MDH är samproduktion och samverkan med privata och offentliga aktörer. Målet är att högskolan ska fortsätta försörja regionen med kompetenta medarbetare, ny kunskap och innovationer."

Läs rektors blogg