Specialrehab ska göra äldre mindre beroende av hemtjänsten

2017-11-06 | Forskning/Samverkan Omvärld

– Mycket resurser direkt vid hemkomsten från sjukhuset gör att fler äldre kan bo kvar hemma och klara sig själva. Vi tror också att det betyder att kostnaden för insatserna blir lägre i det långa loppet, säger Lena-Karin Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH. Nu har hon och hennes forskargrupp vid MDH beviljats 2,5 miljoner kronor från Forte för att ta forskningen om ett nytt sätt att rehabilitera äldre vidare. I Eskilstuna kommun har man sett fördelarna och redan beslutat att införa det nya arbetssättet.

Forskare vid MDH har, inom ramen för Samhällskontraktet, utbildat ett team från hemtjänsten i Eskilstuna kommun i ett nytt sätt att rehabilitera äldre personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången.  

– Det handlar om rehab för hela individen och inte bara det fysiska. Teamet, som består av undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterska, biståndsbedömare och beteendevetare, har bland annat lärt sig nya hälsoperspektiv och motiverande samtal. Hemtjänstteamet använder flera typer av mätinstrument för att exempelvis mäta muskelkraft i händer och ben, men också för att mäta måluppfyllelsen av livet, säger Lena-Karin Gustafsson.  

Under hösten har två grupper med äldre personer i Eskilstuna, som har hemtjänst för första gången, delats in i två grupper, en med sedvanlig hemtjänst och en med hemtjänst utförd av det specialutbildade teamet. Forskarna har gjort regelbundna mätningar av de äldres fysiska och psykiska hälsa och som avslutning gjordes ett trettiotal djupintervjuer.  

– Pengarna från Forte gör att vi nu har möjlighet att analysera all data som vi samlat in under hösten och kan därmed få svar på om det här sättet att arbeta inom hemtjänsten har påverkat livet för de äldre. Vi hoppas ha alla analyser klara någongång under 2019. Vår grundtanke är att om man lägger ned mycket resurser i början, som det specialutbildade teamet gör, behöver den äldre inte någon hemtjänst alls efter en tid. Detta gör att fler äldre kan bo kvar hemma och klara sig själva, men det betyder också att kostnaden för insatserna blir lägre i det långa loppet. Det finns studier i Danmark som pekar på detta, men de studierna är inte baserade på forskning, säger Lena-Karin Gustafsson. 

Eskilstuna kommun - en möjliggörare

Eskilstuna kommun har redan följt upp en del statistik från de två kontrollgrupperna och har beslutat att permanentera det här arbetssättet från januari, då man riktar sig till de äldre som man ser verkligen har en långsiktig nytta av det.  

– Eskilstuna kommun har varit en möjliggörare för projektet genom att låta en grupp som jobbar i hemtjänsten lägga mycket tid och resurser på detta. Västerås stad har varit med i projektet som åhörare redan från början, och de visar nu också intresse för att starta ett eget specialutbildat team, vilket förstås känns mycket roligt, säger Lena-Karin Gustafsson. 

Om forskningsprojektet 

Forskningsprojektet bedrivs inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, som är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland.

Projektnamn: “Reablement”- intervention för äldre personer genom ett multiprofessionellt hemrehabiliteringsteam en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med kvalitativ uppföljning av interventionen.  

Forskargrupp: Lena-Karin Gustafsson, Viktoria Zander, Magnus Elfström, Els-Marie Anbäcken och Gunnel Östlund.  

Läs mer om Samhällskontraktet och MKHV