Sök stipendium för studier i Brasilien eller Kina

2012-10-04 | Student

Nu har du som student vid akademin för innovation, design och teknik (IDT) möjlighet att söka ett mycket fördelaktigt stipendium om du vill studera en termin i Brasilien eller i Kina.

Bahia (UFBA), Salvador, Brasilien

Är du intresserad av att studera en termin i Brasilien med ett stipendium? IDT erbjuder två stipendier à 30 000 kr för att studera vid det federala universitetet i Bahia (UFBA), Salvador i Brasilien under en vårterminen (slutet av januari 2013 - i slutet av juni 2013). Det förväntas att du arbetar med ditt examensarbete/kandidatexamensuppsats eller i ett projekt (30 hp). Ansök senast 15 oktober!

För mer information och ansökan besök eller kontakta Ivica Crnkovic, ivica.crnkovic@mdh.se.

 

East China University of Science and Technology (ECUST), Shanghai, Kina

Tack vare ett bra studentutbyte med East China University of Science and Technology, Shanghai, Kina – ECUST kan IDT nu erbjuda tre stipendier À 25 000 kr för studier vid detta universitet under vårterminen 2013. Hittills har ett tiotal IDT studenter läst vid ECUST, med mycket positiva erfarenheter. Stipendiet lämpar sig bäst till dig som ska göra examensarbete/projektarbete (30 hp) under hösten eller våren, eftersom studier kommer att bedrivas i projektform inom en forskargrupp på ECUST. Ansök senast 15 oktober!

För mer information och ansökan besök eller kontakta Damir Isovic, damir.isovic@mdh.se.