Smart robothand fick ABB:s robotikstipendium 2016

2016-11-03 | Utbildning Student Alumni Forskning/Samverkan På campus

De har utvecklat en robothand som kan användas som gripklo till en industrirobot, likväl som till protes åt en människa. Årets ABB-stipendium går till Roxanne Anderberg och Rickard Holm från civilingenjörsprogrammet i robotik, med motiveringen att de på ett innovativt sätt lyckas använda känd teknik på ett nytt sätt. Idag belönades de med 25 000 kronor vid en ceremoni på MDH.

ABB:s robotikstipendium delas ut årligen till en idé eller ett exjobb vid MDH som har koppling till robotikområdet. Det kan sökas av MDH-studenter oavsett studieinriktning och det vinnande bidraget väljs ut av en jury som består av representanter från ABB och MDH.

– Stipendiet är ett resultat av det strategiska samverkansavtal som vi har tillsammans med ABB. Det är en fantastisk möjlighet för studenterna att närma sig en global arbetsgivare och för ABB att knyta kontakt med de vassaste hjärnorna på området. Jag blir stolt när jag ser Rickard Holms och Roxanne Anderbergs arbete, mina gratulationer går till både dem och ABB, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Stipendiaterna är klara med sina studier vid det femåriga civilingenjörsprogrammet i robotik och den intelligenta robothanden var deras gemensamma exjobb, det sista stora projektarbetet på utbildningen. Båda två är väldigt glada över utmärkelsen.

– Det känns jättebra och då tänker jag inte bara på pengarna stipendiet ger oss utan det stora är just att ABB tyckte att vårt exjobb var så bra att det valdes ut i konkurrens med flera andra, säger Roxanne Anderberg.


Egen intelligens

Rickard och Roxanne beskriver robothanden som ett intelligent gripdon. Med hjälp av sensorer kan den avgöra var ett objekt är, när den måste öppna eller stänga sina fingrar och hur hårt den måste trycka för att inte tappa eller skada objektet.

– Eftersom handen har egen intelligens behöver den inte förlita sig på resurser från robotens huvudsystem, till exempel synen, utan allt som krävs för att handen ska fungera sitter i den. Det gör att det är jättelätt att koppla den till olika robotar och att använda den för olika ändamål. Den kan bli ett gripdon för ABB:s stora robotarmar eller en smart protes åt en människa, säger Rickard Holm.

Anledningen till att de är utvalda som årets stipendiater tror Roxanne är att exjobbet är innovativt på flera olika sätt.

– Jag tror att anledningen till att vi valdes ut är att vi gjort allting från grunden och kommit på enkla lösningar till komplexa problem. Vår robothand är en första prototyp som är enkel att återskapa för andra studenter och som har stora utvecklingsmöjligheter, säger Roxanne Anderberg.

Om ABB:s robotikstipendium

ABB:s robotikstipendium instiftades 2015 för att hedra minnet av Björn Weichbrodt, pionjär inom robotteknologi och den elektriska robotens fader, och för att stimulera till framtida insatser i hans anda. Stipendiet har ett värde på 25 000 kronor och delas ut årligen till och med 2019, i samverkan mellan MDH och ABB Robotics.


Juryns motivering
Produktutveckling av robotar är mycket komplext och spänner över många teknikområden.

Även om vi ligger långt fram inom robotik är mycket ogjort och det finns stort utrymme för nya innovationer. Vägen framåt mot nya lösningar är att kombinera känd teknik på nya sätt.

Detta har det vinnande bidraget ”Simplified sensor system for an intelligent Robotic Gripper ” framgångsrikt lyckats med genom sitt intelligenta gripdon. Det intelligenta gripdonet hanterar objekt som inte är fördefinierade till storlek, form och eftergivlighet, och innehåller lösningar för att upptäcka och gripa objekt, samt en metod för kraftstyrning. Dessa lösningar används tillsammans för att säkra att ”besvärliga” objekt kan hanteras utan tappas eller skadas.

Vinnarna Roxanne Anderberg och Rickard Holm har gått hela vägen genom att pröva de konceptuella idéerna med implementering och tester för olika användarfall i en labbmiljö. Arbetet berör områden med stor relevans inom robotiken – Robottillämpningarna Material hantering och Montering - som idag står för mer än 50 procent av all robotanvändning. Deras lösning har dessutom stora tillväxtmöjligheter! Att öka robotanvändningen är också ett sätt att effektivare ta vara på våra begränsade naturresurser liksom att ersätta monotona, farliga och ohälsosamma jobb.

Utöver en stark idé har Roxanne och Rickard presenterat sitt arbete på ett strukturerat och tydligt sätt. Genom film, bilder och text får vi följa utvecklingen av idén och hur det intelligenta gripdonet fungerar.

Vi är mycket glada att lämna över ett stipendium på 25 000 kr till Roxanne och Rickard och är övertygade att det här bara första steget inom robotiken för dem. Vi hoppas att de fortsätter med studier och jobb inom området i sin resa mot framtidens robot-teknologi och lösningar.