Skynda dig att hämta din tenta!

2013-02-22 | Student

Snart öppnar Studenttorget. Därför vill högskolan uppmana alla studenter att hämta ut tentor och examinationer, gamla som nya, på akademiexpeditionerna innan de stänger. Akademiexpeditionerna stänger fredagen den 22 mars.

I slutet av mars öppnar det nya Studenttorget. Där kommer du att kunna hämta tentor skrivna från den 1 januari 2013  och framåt.

Tentor som är skrivna från den 1 januari 2011 till den 31 december 2012 kan du få beställa och få hemskickad.