Samverkansseminarium om kompetensförsörjning

2016-11-14 | Forskning/Samverkan

I fredags samlades landstingspolitiker, tjänstemän och lärosätesrepresentanter inom hälso- och sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro på MDH för att fördjupa diskussioner om utmaningar inom utbildning och kompetensförsörjning.

– Förutom samtal om våra gemensamma frågor och fortsatt kunskapsuppbyggnad om varandras förutsättningar, ser allt fler behov av en fastare struktur för samverkan i vår storregion kring exempelvis utbildningsutbud, studentvolymer och kvalitetsfrågor, säger Jonas Lostelius, utvecklare vid Landstinget Västmanland och huvudansvarig för seminariet.

Seminariet syftade till att samla vårdarbetsgivare och vårdutbildare för att prata om hur samverkan kan se ut för att lösa gemensamma utmaningar inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet avseende hälso- och sjukvård. Medverkande var representanter från lärosätena i Dalarna, Gävleborg, Karlstad, Uppsala och Örebro samt landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland och Uppsala.

– Det är viktigt med samarbete så att vi inte kör helt separata spår. Att få mötas i detta nätverk, utbyta kunskap och lyfta behov gör att dagen blir mycket givande och bra, både för oss som utbildar studenter men också för arbetsgivare som sedan tar emot dem i arbetslivet, säger en av de totalt 40 personerna som deltog under dagen.

Förutom gruppdiskussioner presenterades aktuella utredningar, forskning om personalomsättning inom sjukvården samt tänkbara målbilder för samverksansmodeller. En av förhoppningarna som finns bland deltagarna är att hitta ett eller flera lärosäten i regionen som i samverkan med landstingen kan återstarta tandhygienistutbildningen, som numera inte erbjuds i vår storregion.

– På övergripande nivå har flera av utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna varit aktuella under många år i följd, även på nationell nivå, så det är inte några lätta frågor men jag hoppas att noteringarna från diskussionerna visar på ett par tydliga alternativ som vi känner kan leda oss i en mer handlingskraftig riktning, säger Jonas Lostelius.

Samverkansseminariet är det tredje seminariet i seminarieserien. Arrangörerna för dagen var akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH och Samverkansnämndens undergruppering Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR).