Samverkan för ökad mångfald

2016-09-14 | Forskning/Samverkan

Fredagen 14 oktober anordnas Västerås största mångfaldsdag för näringslivet och organisationer. Dagen syftar till att ge kunskap och motivation att arbeta mer och effektivt med mångfaldsfrågor.

Mälardalens högskola är med och anordnar en dag för att lyfta mångfaldsfrågor och samtidigt kompetensutveckla medarbetare inom högskolan, näringslivet och andra organisationer. Konferensen ska ge deltagarna kunskaper, energi och lust att arbeta mer effektivt med mångfaldsfrågor. Dagen riktar sig främst till dem som arbetar med HR-frågor, är chef eller företagsledare.

Dagen bjuder på spännande och inspirerande personliga berättelser, faktakunskaper och konkreta verktyg för att bedriva ett mer framgångsrikt arbete inom mångfald. Årets huvudseminarier är Patrick Bach, studiechef på DICE, Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland tillsammans med Tomas Gunnarsson, genusfotograf samt Daniel Mendoza, grundare av Good News Magazine. Utöver huvudseminarierna kommer det även att hållas flera parallellseminarier på temat mångfald och inkludering.

Mångfaldsdagen är en årligt återkommande konferens som anordnas av Västerås stad tillsammans med ABB, Handelskammaren Mälardalen, VLT, Svenskt näringsliv, Mälardalens högskola, Länsstyrelsen Västmanlands län, Landstinget Västmanland samt Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Mångfaldsdagen och se det fullständiga programmet.