Samverkan för kompetensutveckling mellan MDH och företag i regionen

2017-03-14 | Forskning/Samverkan Omvärld

Framtidens arbetsliv kommer att präglas av digitala processer och krav på medarbetare som snabbt kan kompetensutvecklas för att ta till sig det nya. Det behovet ska projektet Premium vid Mälardalens högskola (MDH) täcka och startar nu ett samarbete med företag i regionen.

 

Mats Jackson, projektledare för Premium

Idag genomgår samhället en förändring där digitala processer, robotik och automation är det nya. Företagen måste göra en omställning och satsa på kompetensutveckling hos medarbetarna genom hela arbetslivet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Projektet Premium utgår från företagens behov och skapar kurser som integreras med högskolans befintliga utbildningar. Högskolans studenter kommer på så vis närmare arbetslivets verklighet samtidigt som företagen vinner nya kompetenser och kan satsa på nya verksamhetsområden.

KK Stiftelsen finansierar projektet som drivs av MDH och Jönköping University med 4,7 miljoner kronor under två år. Projektet är en del i MDH:s samverkansarbete och ett tiotal företag i regionen finns knutna till projektet. Det livslånga lärandet, utveckling och nytänkande kring framtidens arbeten präglar projektet som skapar/ska skapa utbildningar för kompetensutveckling hos både företag och akademi.

–  På MDH ser vi det som en viktig uppgift att hålla oss uppdaterade om vad som händer hos industrin och vi behöver utbilda nya kompetenser. Nya teknologier skapar nya yrkesområden och för att Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftigt krävs det att forskning och utveckling ligger i framkant. Vi vill nyttja högskolans excellens och företagens utmaningar för att skapa en symbios som både företag och högskola vinner på, säger Mats Jackson som är projektledare för projektet.