Säkrare fordon genom MDH-forskning

2018-12-10 | Forskning/Samverkan

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN). Denna teknik gör det möjligt för inbyggda datorer i fordon att kommunicera stora mängder information, som är tidskänslig, med varandra. Genom forskningsprojektet ”DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking”, kan framtidens fordon bli säkrare.

 

Saad Mubeen.

– Syftet med detta projekt är att utveckla effektiva, moderna och säkra fordon genom att använda TSN. TSN-tekniken är avsedd för kommunikation i framtida fordon världen över. Men för att tekniken ska kunna användas i fordonsindustrin, måste ett ramverk för utvecklingen av tekniken till, säger Saad Mubeen, projektledare för DESTINE vid MDH. 

TSN-teknik används för att möjliggöra att datakommunikation mellan ett fordons inbyggda datorer, ska kunna ske snabbt och inom en viss tidsram. Moderna och autonoma fordon innehåller upp till 100 inbyggda datorer som styr fordonets funktionalitet. För att dessa funktioner ska kunna fungera samtidigt behöver de inbyggda datorerna kommunicera med varandra.

I till exempel autonoma fordon samlar sensorer, som kamera och radar, in data om fordonets omgivning. Denna stora mängd data skickas sedan vidare till flera andra inbyggda datorer i fordonet, som bearbetar den och sedan styr funktioner som hastighet och bromsar.

– Men vissa funktioner i ett fordon, som exempelvis bromsar, kräver att data som samlats in av en dator måste skickas till en annan dator snabbt och inom en viss tid. TSN-teknik gör det möjligt, men eftersom tekniken är så pass ny, behövs det nya utvecklingstekniker, metoder och verktyg innan den kan spridas och användas i moderna fordon, säger Saad Mubeen.   

Säkrare och snabbare entreprenadfordon

Forskningsprojektet kommer att ha fokus på autonoma entreprenadfordon, men resultaten kommer att kunna användas i alla typer av moderna fordon. 

– Det kommer framför allt att gynna arbetet vid byggarbetsplatser. Genom att använda TSN-tekniken i entreprenadfordon kan arbetet gå snabbare och bli säkrare för omgivningen, samtidigt som kostnaderna för företagen minskar, säger Saad Mubeen.

Forskningsprojektet pågår i tre år och drivs i samverkan med Arcticus Systems och Volvo CE. Projektet har beviljats närmare 13, 5 miljoner kronor, där Vinnova finansierar projektet med närmare 7 miljoner kronor och resten finansieras av företagen.

–  Det unika med detta samarbete är att det gör det möjligt för oss att följa hela kedjan från utvecklandet av ny, vetenskapsbaserad teknik, till implementerandet av tekniken i industriella verktyg, som används i prototyper. Genom att testa den nya tekniken i prototyper kan vi även få återkoppling på vad som kommer att fungera och inte, och på så sätt förbättra tekniken ännu mer, säger Saad Mubeen.