Så underlättas nyanländas barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

2017-12-04 | Forskning/Samverkan Omvärld

Sedan i våras följer en forskargrupp vid MDH inom ramen för Samhällskontraktet, ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och Västmanland. Den 5 december samlas forskarna tillsammans med de som varit med i arbetet, på MDH i Västerås för att presentera preliminära resultat och blicka framåt.

Studien som startade i början av 2017, fokuserar både på integrations- och jämställdhetsperspektiv och forskarna Mehrdad Darvishpour, Ildikó Asztalos Morell, Niclas Månsson, Magnus Hoppe och Mohammadrafi Mahmoodian hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta ungdomarnas integration och bidra till en ökad inkludering i samhället.

 

– Under året som gått har vi genomfört en forskningscirkel med teman som etableringsprocessen, jämställdhetsaspekter, hälsa och samverkan mellan olika offentliga organisationer. Den 5 december bjuder vi in de som varit med i vårt arbete, men också alla andra som är intresserade, till en halvdag då vi presenterar preliminära resultat från den här första perioden av vårt forskningsprojekt. Vi kommer också att föra en diskussion hur vi går vidare med vårt gemensamma arbete, säger Magnus Hoppe, delprocessledare för Hållbar samhällsutveckling inom Samhällskontraktet och en av forskarna i projektet.

Några av de preliminära resultaten som forskarna hittills sett genom intervjuer med nyanlända barn och ungdomar är bland annat att: 

  • Trots vissa kulturkrockar bland de som har vuxit upp i länder med starka patriarkala strukturer uppskattar ungdomarna generellt jämställdhetsaspekter. 
  • Fler nyanlända ungdomar väljer att stanna kvar i glesbygd när möjligheter finns i stället att flytta till en större stad. Förankring i miljö, etablerade nätverk och släktens närvaro är några av orsaker till att de väljer att stanna. 
  • Civilsamhällets roll som idrottsföreningar, bibliotek, kyrka och etniska nätverk har en stor betydelse för ungdomarnas möjligheter att utveckla sociala relationer och komma in i samhället. Mötesplats för ensamkommande barn i Västerås kommun är exempelvis en ny och attraktiv miljö där fler ungdomar fick samhällsinformation och kunde öka sociala aktiviteter och önskade flera insatser, säger Mehrdad Darvishpour som leder forskningsprojekten.

Forskningsresultaten av projektens första år kommer att publicera i en antologi som ska ges ut av Liber förlag där Mehrdad Darvishpour och Niclas Månson är redaktör till. Men redan 7 december presenterar Mehrdad Darvishpour resultaten på konferensen ”Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga” som arrangerades av Nordiska ministerrådet (Nordens välfärdscenter) i Köpenhamn.


Slutliga rapporten för första året kommer att presenteras vid en öppen konferens vid MDH i Eskilstuna och Västerås under 14 och 15 mars 2018.