Så ska religionsundervisningen hitta sin plats i det moderna samhället

2016-11-03 | Forskning/Samverkan

Hon lämnade sitt jobb som religionslärare efter 28 år för att istället börja forska om yrkesrollen.
Nu har Linda Jonsson kommit till slutsatser som visar på att religionsläraruppdraget har svårt att hitta sin roll i det moderna samhället.
– Man måste vidga vyerna och titta mer utanför ämnets gränser, säger hon.

Den 18 november disputerar Linda Jonsson med sin avhandling ”Mellan tradition och förnyelse – utmaningar i religionsläraruppdraget” på MDH i Eskilstuna. Som titeln antyder menar Jonsson att religionsläraruppdraget har fastnat någonstans mellan sitt förflutna och dagens moderna, mångkulturella samhälle.
– Min utgångspunkt har varit vad som är utmaningen för religionsläraruppdraget idag. Och genom en historisk tillbakablick kan man se att det har hänt mycket med både samhället och lärarrollen under de år som min studie har fokuserat på, säger Linda Jonsson och fortsätter:
– Det har blivit ett mångkulturellt samhälle och där har läraruppdraget också förändrats markant.

Hennes studie, där hon bland annat gjort en textanalys av innehållet i tidningen Religion och Livsfrågor mellan åren 1994-2011, visar att religionsläraruppdraget har svårt att hitta sin roll i och med denna utveckling.
– En av mina viktigaste slutsatser är att för att inte fastna mellan tradition och förnyelse måste man titta utanför ämnets gränser. Med detta menas inte att religionsämnet är överflödigt, utan att man ska diskutera det ur ett mer allmändidaktiskt perspektiv, alltså ett lärande som inte är knutet till det specifika skolämnet, säger hon.

Däremot är det ingen svart bild som Linda Jonsson målar upp. Tvärtom, menar hon, finns det alla möjligheter att ta avstamp i historien och ta religionskunskapen in i framtiden.
– När jag tar upp utmaningarna så pratar jag inte om problem. Det är ingen dystopi. Jag tänker att det här har vi att förhålla oss till och låt oss börja diskutera det därifrån.

Vad hade religionsläraren Linda Jonsson kunnat lära av forskaren Linda Jonsson?
– Att man också kan lära av historien. Många frågor går att sätta in ett större historiskt sammanhang. Går man tillbaka och reflekterar kan man sedan sätta in det ett nytt sammanhang som är mer anpassat till det samhälle vi lever i idag. Som lärare kan man alltså gå tillbaka och se att det finns allmänna utmaningar. Det är fler inom religionsläraruppdraget som har brottats med samma problem.