Så ska batterier tillverkas på ett mer miljövänligt sätt

2018-01-29 | Forskning/Samverkan På campus

MDH:s forskare ska i ett nytt projekt undersöka hur det går att energieffektivisera processen vid tillverkning av batterier. Detta är något som kommer att bli högst aktuellt i samband med Northvolts etablering av en batterifabrik i Sverige.

Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid MDH, är projektledare för studien som kommer att pågå under ett halvår.

– Northvolts batterifabrik kommer att bli en av de största i sitt slag i Europa och är naturligtvis oerhört komplex. Det vi ska göra är att försöka få en överblick över hela fabriken och få en fördjupad förståelse för hur processen vid batteritillverkningen ser ut. Målet är att vi ska ta fram ett åtgärdspaket som kraftigt reducerar energianvändningen genom att ta tillvara på restvärme som uppstår i processens olika delar. På detta sätt bidrar vi till en fabrik i framkant, säger Fredrik Wallin och tillägger att de kommer att rikta in sig på att använda energin så effektivt som möjligt för att  minska batteriernas klimatpåverkan i tillverkningsskedet.

Studien är en förstudie och målsättningen är också är att MDH:s forskare ska få chansen att titta på hela kedjan, från malm till återvunnet batteri, i ett större projekt.

"Viktigt att vara med och utveckla detta område"

Projektet bekostas av PiiA som står för Processindustriell IT och Automation – ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Batteritillverkning är en energikrävande process och det finns ingen liknande process av sitt slag i Sverige. För oss känns det viktigt att få vara med och utveckla detta område. Energieffektivisering är något som numera är väsentligt att få med inom alla områden och batteritillverkning är inget undantag, säger Peter Wallin, programchef på PiiA.

MDH bedriver projektet Strategies for maximal energy recovery in a battery manufacturing process tillsammans med ABB, Alfa Laval, Northvolt, RISE SICS Västerås och Skellefteå Kraft.

För mer information, kontakta Fredrik Wallin , forskare i energiteknik vid MDH, Peter Wallin , programchef vid PiiA, eller Jessika Hedén , kommunikatör vid MDH.