Så ökar internationella företag samverkan

2019-03-08 | Forskning/Samverkan

Forskare vid MDH har tagit fram ett ramverk som kan användas av internationella företag för att förbättra samverkan inom företagen.

 

Farhad Norouzilame

– Jag har tagit fram ett ramverk som handlar om att ta fram tydliga roller och en visuell process över hur varje fabrik bidrar till fabrikens internationella projekt. Att leda eller att utveckla ett internationellt tillverkningsföretag är inte en lätt uppgift, men för att lyckas krävs det att företaget avsätter tid för samverkan och koordinering, säger Farhad Norouzilame.  

Farhad Norouzilame, som nyligen disputerade i innovation och design, har tagit fram ett ramverk som kan användas av projektledare eller chefer som ansvarar för internationella tillverkningsföretag. I doktorsavhandlingen ”Coordination of international manufacturing networks” lyfter Farhad fördelarna med att använda ramverket för att företagen ska kunna behålla takten i den ökade konkurrenskraften. 

Kunskapsöverförings tas förgivet

När företagen väljer att globalisera sig innebär det även att kunskapen som sitter i företaget och de medarbetare som finns på plats behöver sprida sin kunskap genom nätverk för att inte tappa fart i produktionen. 

– Det som förvånar mig är att man ofta tar för givet att kunskapsöverföringen ska fungera mellan fabrikerna, när verkligheten ser annorlunda ut. Förutom att man behöver ta hänsyn till distansen så behöver man även ta hänsyn till våra största utmaningar som kunskap, kulturella och sociala aspekter. Får man det att fungera så har man nyckeln till framgång, säger Farhad Norouzilame.