Så kan smart teknik hålla dig frisk längre

2016-09-29 | Forskning/Samverkan

Föreställ dig att du får veta om du borde uppsöka läkare – bara genom att ta på dig ett par skor. Det är målet för MDH-doktoranden Per Hellström, som utvecklar sensorsystem med syfte att mäta hur din hälsa utvecklas över tid.

Genom övervakning av personlig hälsa kan risken för vissa skador och sjukdomar tidigare upptäckas och behandlas – eller till och med förebyggas. Därför har Per Hellström skapat ett övervakningssystem för skor som kan ge information om hur sättet du går på förändras.
– Min forskning handlar om övervakning av hälsa över tid, och gärna utanför sjukhusmiljöer som på arbetsplatsen eller i hemmet, säger han.

Kan förebygga fallolyckor

I övervakningssystemet används sensorer för att mäta trycket mellan fotens undersida och skons inläggssula. Den informationen kan sedan trådlöst överföras till en dator för analys. Problem som visar sig i stegtrycket kan bland annat vara ökad risk för fallolyckor.
– Fallolyckor hos äldre är en stor kostnad för både samhället och individen. Systemet i sig kan inte lösa problemet, men om man tidigt upptäcker att gångstilen förändras kan man snabbare uppsöka läkare eller sjukgymnast för att sätta in förebyggande åtgärder. Man skulle också kunna följa utvecklingen hos någon som håller på att rehabilitera sig efter en skada, säger Per Hellström.  

Forskning om personlig övervakning av hälsa ökar, men tekniken är i dagsläget för dyr och för komplex för kommersiellt bruk. Det vill Per Hellström ändra på.
– Det finns en del färdiga system, men de som är riktigt bra är också riktigt dyra. Hela mitt system är byggt av kommersiella produkter eftersom jag ville hålla mig på en rimlig kostnadsnivå, säger han.

Sensorsystemet ska vidareutvecklas  

Per Hellström bor i Eskilstuna med sin fru. Intresset för hälsoteknik föddes redan under gymnasietiden och han har en civilingenjörsexamen i elektronik, med inriktning medicinsk teknik, från MDH och Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Inom ramen för forskningsprofilen Inbyggda system för hälsa (ESS-H) kommer han att fortsätta utveckla sensorsystemet i en doktorsavhandling. 
– Målbilden är att det ska bli en del av ett större övervakningssystem. Vi kommer att sätta sensorer över hela kroppen, till exempel i så kallade smarta kläder. Tanken är att insamlad data ska kunna skickas till en smartphone för att i realtid uppmana till aktivitet och rörelse, eller för att ge hälsoråd, säger Per Hellström.