Så kan sjuksköterskors arbetsvillkor förbättras

2017-03-21 | Forskning/Samverkan

Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram inom Samhällskontraktet som bland annat undersöker personalomsättningen bland sjuksköterskor i Mälardalen. Idag presenteras de resultat som forskarna har kommit fram till vid MDH i Eskilstuna.

 

– Det finns ett stort rekryteringsbehov av sjuksköterskor, något som bland annat beror på personalomsättning. I forskningsprojekten kan vi på MDH bidra till en fördjupad kunskap om sjuksköterskors arbetssituation, exempelvis vad som gör att de lämnar sitt arbete. Det skapar möjlighet att förbättra arbetsvillkoren för den yrkesgruppen, säger Kerstin Isaksson, vetenskaplig ledare för Välkom vid MDH.

MDH har ett nära samarbete med Landstinget Sörmland och Region Västmanland genom Samhällskontraktet. Tillsammans kan parterna skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. I Välkoms forskningsprojekt undersöker forskarna arbetssituationen för bland annat sjuksköterskor. Idag delar forskarna vid MDH med sig av de resultat som framkommit.

– Sjuksköterskor är en viktig yrkesgrupp som vi både behöver behålla och rekrytera. Därför är det viktigt att vi som arbetsgivare tar reda på vad som är orsaken till att medarbetare väljer att lämna organisationen. Vi ser fram emot att få en bättre bild av sjuksköterskornas situation och ett tydligt underlag som vi kan arbeta vidare med, säger Solveig Lampe, HR-direktör Landstinget Sörmland och Mats Beskow, HR-direktör Region Västmanland.