Så jobbar MDH för en hållbar värld

2018-07-02 | Forskning/Samverkan

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå följande till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.
Så här jobbar MDH för att uppnå målen.

I den här filmen berättar några av MDH:s medarbetare hur deras forskning kan kopplas till respektive mål.

Vår forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa några av de globala utmaningarna. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Mer information om MDH:s forskning.

Mer information om FN:s globala mål.