Så blir du mer innovativ på jobbet - med koreografi

2018-11-13 | Forskning/Samverkan

Går det att bli mer innovativ i sitt arbete genom att använda koreografi? Det menar Nina Bozic, som nyligen disputerat i innovation och design, vid MDH. Hon har utvecklat en modell för innovativ praxis i det vardagliga arbetet, som baseras på innovationsledning, dans och koreografi.

 

Nina Bozic.

- Syftet med min forskning har varit att undersöka hur man kan använda modern dans och koreografi för att främja och möjliggöra innovation inom organisationer. Genom min forskning har jag kommit fram till en modell som föreslår färdigheter, aktiviteter och verktyg som kan göra det möjligt för medarbetare att utveckla en egen innovativ praxis som är anpassad efter arbetsplatsen och de egna behoven, säger Nina Bozic.

I doktorsavhandlingen ”Choreographing innovative practice in everyday work”, presenterar hon den nya modellen som ska hjälpa medarbetare att bli mer innovativa i sitt arbete. Genom att studera medarbetare inom olika organisationer har Nina Bozic tagit fram praktiska verktyg och övningar, med inspiration från koreografiska övningar inom modern dans, som kan hjälpa medarbetare att utveckla sin innovativa kompetens.

- En dansare som kommer till en dansstudio lägger ner ganska mycket tid på att värma upp eller ”tune in”. Genom att lägga tid på att ”tune in” skapar man förutsättningar för kreativt arbete och innovation. På samma sätt kan en medarbetare som kommer till jobbet börja med att känna in: hur känner jag idag? Vilka behov och förväntningar har jag idag? Hur vill jag organisera dagen för att den ska bli meningsfull för mig? Istället för att som många ofta gör – komma till kontoret och starta dagen på samma sätt som man alltid gör, säger Nina Bozic.

Viktigt med innovationstänk i det vardagliga arbetet

Nina Bozics forskning visar också att genom att skapa förutsättningar för kreativt arbete och innovation i sitt vardagliga arbete, utvecklas den innovativa kompetensen hos medarbetarna även inom andra områden, utanför deras vardagliga arbetsuppgifter.

- Det gör att den stress som kan uppkomma bland medarbetare i samband med att en organisation genomför ett innovationsprojekt, kan minska. I början av ett sådant projekt är de anställda ofta motiverade och engagerade, men sedan blir de stressade eftersom de redan har mycket i sina vardagliga arbetsuppgifter, och utöver det också ska bidra till innovation. I mina studier såg jag att när medarbetarna fick börja tänka mer innovativt kring sina dagliga arbetsuppgifter, blev de inte lika stressade över att dra igång nya innovationsprojekt, säger Nina Bozic. 

Genom att använda Nina Bozics modell kan organisationer få medarbetare som jobbar mer innovativt, vilket i sin tur leder till att medarbetarna börjar jobba på ett sätt som är bättre för både de själva och för organisationen.

- Min studie visar att genom att använda sig av konstnärliga metoder kan medarbetare hitta nya arbetssätt som gör att deras jobb känns mer meningsfullt, samtidigt som de utvecklar sin kreativa förmåga och innovativa kompetens. Detta skapar en mer innovativ organisation och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, vilket i förlängningen också gör att en organisation kan utveckla bättre tjänster för sina kunder, säger Nina Bozic.