Riksdagen drar lärdomar av MDH:s matematikprojekt ”Räkna med Västerås”

2017-06-02 | Forskning/Samverkan

I Sverige är det riksdagens utbildningsutskott som fattar beslut kring hur den svenska skolan ska se ut. Onsdagen den 24 maj besökte utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander Herrgärdsskolan i Västerås för att dra lärdomar av MDH:s forskningsprojekt ”Räkna med Västerås” (RäV).

–Det är viktigt att vi, inom utbildningsutskottet, tar del av goda exempel och får insyn i det som fungerar väl. Jag är mycket imponerad av det sätt man utvecklat matematikundervisningen i Västerås. Det goda samarbetet mellan kommunen och MDH har bidragit till en nära koppling till forskningen och gynnsam utveckling av lärarnas arbetssätt, säger Christer Nylander efter besöket.

Från vänster: Christer Nylander (vice ordförande utbildningsutskottet), Jenny Boström (politiker Västerås stad), Anna Lundberg (politiker Västerås stad), Lena Nordberg (rektor Herrgärdsskolan), Helene Karlsson Holst (lärare och ämnesföreträdare i matematik), Maria Panth (lärare och ämnesföreträdare i matematik), Anna Östman, (doktorand matematikdidaktik MDH och matematikmentor Västerås stad).

”Räkna med Västerås” är ett långsiktigt och storskaligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla klassrumsundervisningen i matematik på Västerås kommunala grundskolor, med målsättningen att förbättra elevernas resultat. Projektet, som har pågått sedan 2012, sker i nära samarbete med Västerås stad.

–Sedan projektet startade har vi genomfört årliga mätningar som visar en positiv utveckling av grundskoleelevernas matematikresultat. Jag tycker därför att det är väldigt glädjande att utbildningsutskottet vill ta del av de kunskaper som projektet bidrar med, säger Andreas Ryve, professor i matematik vid MDH och projektledare för ”Räkna med Västerås.”

Fokus på utveckling av stöd till lärare

Svensk och internationell forskning visar att betydelsen av skickligt upplagd lärarledd undervisning är stor för elevers lärande. Därför har ett speciellt fokus i forskningsprojektet legat på att utveckla vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt som stödjer lärare i att planera, genomföra och utvärdera klassrumsundervisning tillsammans med sina kollegor.

–Den ökade medvetenheten kring vilka frågor som jag ställer i klassrummet har gjort att jag har fått en bättre matematikdiskussion med eleverna på lektionen, berättar Maria Panth, matematiklärare och ämnesföreträdare i matematik på Herrgärdsskolan som är en av skolorna som ingår i projektet.

–Lärarna i projektet har verkligen varit engagerade och positiva till det att utvecklas och utmanas i sin undervisning. Vi är glada över det goda samarbetet som vi har utvecklat med alla som är involverade i projektet, säger Anna Östman, doktorand i matematikdidaktik på MDH och matematikmentor till lärare i projektet.