Reserverad parkering i samband med Högvarv

2014-02-11 | Student

Torsdag den 13 februari är det dags för årets arbetsmarknadsmässa Högvarv på MDH i Västerås. Med anledning av detta är en del av parkeringen på campus i Västerås reserverad för Högvarvs deltagare under torsdagen.

Den aktuella parkeringen är denna: