Rekrytering i fokus när arbetsgivare träffade framtidens sjuksköterskor

2019-02-08 | Student Alumni Forskning/Samverkan På campus Utbildning

Rekordmånga studenter gästade karriärdagen för sjuksköterskor och tog möjligheten att knyta kontakter med regionens arbetsgivare.
– Ett jättebra initiativ av högskolan, säger studenten Robin Nilsson.

 

Över 200 studenter besökte torsdagens karriärdag för sjuksköterskor på MDH i Eskilstuna, där ett 50-tal vårdenheter konkurrerade om de blivande sjuksköterskornas uppmärksamhet.

– Man märker att det erbjuds många jobb. Just nu söker vi sommarjobb och har skrivit upp oss hos flera arbetsgivare, säger Anna Thor och Malin Sundström, som läser fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet.

– Det är värdefullt att få personlig kontakt med arbetsgivarna och möjlighet att ställa de frågor man vill. För mig är saker som arbetstider, lön och inlärningsperiod viktigt, säger Anna Thor.

Rekrytering i fokus

Vårdarbetsgivare från stora delar av Mellansverige gästade karriärdagen. De flesta med målet att värva nya arbetskamrater:

– Vi är här för att berätta om vår verksamhet och förhoppningsvis rekrytera nya kollegor, säger Emelie Niss, sjuksköterska på Region Västmanland.

– Vi vill rekrytera sjuksköterskor till verksamheten och det här är en bra möjlighet att träffa studenter, säger Åsa Rappendal, Allmänpsykiatriska kliniken i Falun/Säter.

En av årets nyheter var Kriminalvården:

– Det är inte så många som vet om att det finns goda jobbmöjligheter inom kriminalvården, och för oss är det jätteviktigt att kunna vara med på sådan här dag och prata med studenter, säger Kriminalvårdens Marie Bager.

En av många studenter som letade sig Kriminalvårdens monter var Alexander Campos, som var överraskad av det stora antalet utställare på plats.

– Det är många fler arbetsgivare här än jag trodde, vilket är jättebra för oss studenter. Det finns många att prata med och man får en blick över vilka jobb som erbjuds, säger han.

 

2020 i Västerås

Karriärdagen för sjuksköterskor anordnas varje år för att de som studerar till sjuksköterskor och specialistsköterskor ska få mer kunskap om sin arbetsmarknad.

Nästa år anordnas karriärdagen för sjuksköterskor i Västerås.

 

Anmälda utställare

Landsting/Regioner

• Region Sörmland
• Region Västmanland
• Akademiska sjukhuset, Uppsala (Ambulansenheten)
• Landstinget Dalarna: Avesta Lasarett, samt Allmänpsykiatriska Kliniken Falun/Säter
• Stockholms läns landsting: Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus, Sabbatsbergsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken samt SLSO/ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Kommuner

• Avesta kommun
• Eskilstuna kommun
• Katrineholms kommun
• Sala kommun
• Skinnskattebergs kommun
• Södertälje kommun
• Vingåkers kommun
• Västerås stad

Privat sektor/Övriga

• Attendo
• Swedish Care International AB
• Kriminalvården
• Svensk Sjuksköterskeförening
• Vårdförbundet

Karriärdagen i media

Media var på plats för att höra hur de blivande sjuksköterskorna resonerar om sin framtida arbetsmarknad.

Sveriges Radio Sörmland

"Sjuksköterskemässa lockade många"

SVT Sörmland

"Brist på sjuksköterskor - MDH anordnar karriärsdag"