Rekordmånga examinerade

2011-12-14 | Student

Läsåret 2010/11 examinerades cirka 59 400 personer från universiteten och högskolorna. Det är 15 procent fler jämfört med läsåret dessförinnan.

Detta enligt den senaste rapporten från Högskoleverket. Läsåret 2010/11 var ett rekordår i antal examina, antalet mastersexamina som utfärdades ökade med nästan 50 procent.

Vad gäller lärarexamina i landet skedde också en ökning med hela 35 procent. Sammantaget examinerades omkring 11 200 nya lärare, vilket i antal är en ökning med 2 900 sedan läsåret 2009/10. För Mälardalens högskolas del ser det också positivt ut. Under perioden 100830-110828 utfärdades 347 lärarexamina jämfört med året innan då 224 lärarexamina utfärdades. Alltså en ökning på 123 examina.

I rapporten från Högskoleverket går det att läsa att kravet på lärarlegitimation som förutsätter en fullgjord examen är sannolikt en viktig anledning till den kraftiga ökningen av lärarexamina.

Sammanlagt utfärdades närmare 70 000 examina till cirka 59 400 personer. Drygt 10 000 personer tog alltså ut fler än en examen. Den viktigaste förklaringen är att många studenter ansöker om både en generell examen och en yrkesexamen.

Och även antalet examinerade* totalt sett ser bra ut för Mälardalens högskola:
090831-100829 utfärdades 1800 examina
100830-110828 utfärdades 2008 examina

*Observera att det rör sig om antal examina och inte personer. En person kan ha fått fler examina.

Läs hela rapporten här