Rekordmånga examensbevis utfärdades på MDH under förra året

2015-01-23 | Student Utbildning

Under förra året utfärdade MDH:s examensenhet ett rekordhögt antal examensbevis, hela 2 042 examensbevis delades ut till 1 704 studenter. Det är det högsta antalet på över sju år.

 

 

– För några år sedan hade vi ett rekordhögt antal antagna studenter som nu är klara med sin utbildning och tar ut sin examen. Det är också många som läst färdigt här på MDH för flera år sedan men som inte tagit ut sin examen förrän nu, säger Ylva Blauberg, handläggare vid examensenheten.

Den 1 juli 2007 infördes ett nytt utbildningssystem i Sverige, den så kallade Bolognaprocessen. Olika examensregler gäller beroende på om man påbörjar sina studier före eller efter den 1 juli 2007. Den som började studera före den 1 juli 2007 har rätt att ta ut sin examen enligt de äldre reglerna till och med nu i sommar, med sista datum 30 juni 2015.

– De siffror för antal utfärdade examen som kommer att finnas med i årsredovisningen gäller dock bara för de studenter som nyligen har avslutat sin studier. Därför kommer den siffran inte vara lika hög, säger Ylva Blauberg.

Läs mer om examensreglerna vid MDH