Regional samverkan är nyckeln till fler behöriga lärare

2019-06-03 | Forskning/Samverkan

Nyligen träffades MDH, verksamhetschefer för förskola och skola, strateger från region Västmanland och Sörmland samt företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att diskutera hur regional samverkan kan bidra till ökad andel behöriga lärare inom förskola och skola. Ett framgångskoncept som är värt att arbeta vidare med.

 

Anne Sonnerfelt, Asko Klemola, Pia Lindberg och Henric Sjöblom diskuterar hur man kan öka andelen behöriga lärare
— För att få in fler lärare i förskola och skola behöver vi samverka och känna ett gemensamt ägande regionalt. Vi såg därför ett behov av att ta fram ett upplägg för att kraftsamla oss regionalt och komma fram till konkreta förslag att arbeta vidare med, säger Mait Walderlo, projektledare för samproducerad lärarutbildning vid MDH.
 
Under dagen lyftes små som stora förslag för att utveckla både lärarutbildningen vid MDH och verksamheterna inom förskola och skola – allt för att öka andelen behöriga lärare. Bland annat diskuterades olika former och förutsättningar för verksamhetsintegrerade utbildningar, validering av reell kompetens och kortare kompletteringsutbildningar/kurser för obehöriga lärare.
 
— Det är jätteviktigt att vi ses för att diskutera hur vi på bästa sätt kan att utveckla vårt samarbete mellan kommun och högskola, säger Henric Sjöblom, tillförordnad skolchef i Sala kommun.

Nästa steg: idéer blir verklighet

För att tankar och idéer ska bli verklighet så krävs det en fortsatt samverkan i regionen för att kunna prioritera och påbörja olika insatser.
 
— Vi på MDH kommer att bland annat att kartlägga regionens behov av kompletteringskurser för obehöriga lärare samt ytterligare undersöka möjligheterna för verksamhetsintegrerade utbildningar med start hösten 2020, säger Pia Lindberg, akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid MDH.

Kompetensförsörjning av personal till förskolan 

Den 24 juni och den 26 augusti bjuder MDH in regionens verksamhetschefer för förskolan (eller motsvarande) för att diskutera nuläget och framtida samverkan kring kompetensförsörjning av personal till förskolan. 
 
Måndag den 24 juni kl. 10.00-12.00 på MDH i Eskilstuna 
Fördjupning av idéer som lyftes under rådslaget den 9 maj 2019. Anmälan senast den 14 juni. 
 
Måndag den 26 augusti kl. 10.00-12.00 på MDH i Västerås 
Hur kan vi samverka och vilka aktiviteter bör prioriteras? Anmälan senast den 12 augusti. 
 
Anmälan är obligatorisk och deltagande mejlas till mkl@mdh.se. Det går bra att delta vid ett möte eller båda.