Regeringen har utsett Paul Pettersson till rektor vid MDH

2016-10-06 | På campus

I dag har regeringen fattat beslut om att utse Paul Pettersson till rektor vid Mälardalens högskola från och med den 6 oktober 2016 till och med den 5 oktober 2022.

– Jag är glad och stolt över att bli rektor vid Mälardalens högskola. MDH har forskning i världsklass, och utbildningar inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning där vi ser att våra studenter bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft och lösa utmaningar i samhället, säger Paul Pettersson.

Paul Pettersson har en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet och disputerade i datorteknik vid samma lärosäte 1999. Han antogs som docent i datavetenskap vid Uppsala universitet 2006. Samma år blev han professor i realtidssystem med inriktning mot modellering och verifiering vid MDH.

Paul har under sin tid vid MDH etablerat två forskningsgrupper och han var under flera år chef för avdelningen för inbyggda system. Han är sedan 2012 prorektor vid MDH och sedan januari 2016 vikarierande rektor.

Paul är född och uppväxt i Linköping och bor idag med sin familj i Stockholm.

Länk till pressmeddelande från regeringen