Rätt teknik för ökad lönsamhet av solenergi

2016-04-21 | Forskning/Samverkan

Genom att använda rätt typ av teknik kan man öka lönsamheten och egenanvändningen av solenergi. Richard Thygesen är forskare vid Mälardalens högskola (MDH) och resultatet av hans unika studie visar att en kombination av bergvärmepump och solcellssystem är det mest effektiva alternativet.

Bygg- och bostadssektorn är ett prioriterat område inom EU som planerar att sänka den totala energianvändningen med 20 procent till 2020. Under senare år har det i Sverige blivit allt mer populärt med solcellssystem för att generera el. Samtidigt har antalet värmepumpssystem i bostäder ökat vilket ligger till grund för ett behov av att analysera systemen i kombination med varandra. 

Richard Thygesens avhandling handlar om hur man i lågenergibyggnader utrustade med bergvärmepump  kan öka egenanvändningen av solel med olika tekniska lösningar. Han har även analyserat hur framtida byggregler hanterar solel. En så genomgripande analys har aldrig utförts tidigare. Resultatet av analysen visar att ett lågenergihus med en bergvärmepump i kombination med ett solcellssystem kan vara lönsamt och ha höga nivåer av egenanvändning.  Analysen visar också att energilagringssystemen med batterier och varmvattenlager i dagsläget inte är lönsamma men ger höga nivåer av egenanvändning.

– Vi har visat att det är möjligt att öka egenanvändningen ganska mycket med rätt typ av teknisk lösning. I Sverige är solelen fortfarande i sin linda och i stora delar av Europa har egenanvändning av solel varit en ickefråga tills för bara något år sedan. Om vi bygger system med hög egenanvändning kommer vi ha möjlighet att installera mycket mer soleleffekt innan eventuella problem som överspänning, uppkommer i elnätet, säger Richard Thygesen, doktorand i energi- och miljöteknik.

 

Fortsätta forska

38-åriga Richard Thygesen bor utanför Västerås tillsammans med sin familj. Det stora intresset för energifrågor fick honom att hoppa på en forskarutbildning i energiteknik vid MDH. I framtiden planerar han att fortsätta forska och målet är att bli docent om tre år.

Den 29 april disputerar han med sin avhandling ”Low energy buildings equipped with heat pumps for high self-consumption of photovoltaic electricity”.