Prompt: Kurser av ingenjörer – för ingenjörer

2017-05-19 | Utbildning Student Alumni Forskning/Samverkan

Till hösten startar MDH ett tjugotal nyutvecklade kurser på masternivå för yrkesverksamma inom mjukvarubranschen. Unikt för kurserna är att många företag deltagit aktivt i kursutvecklingen. Sigrid Eldh är senior specialist i mjukvarutest på Ericsson och var med från allra första början. Här ger hon sin syn på konceptet.

 

På vilket sätt är Ericsson involverat i projektet Prompt?

Jag tror vi var en av inspirationerna. Vi försökte få MDH att ge oss en testkurs – som slutade med att vi samutvecklade en kurs specifikt för Ericsson. Men samtidigt gick vi över till AGIL utveckling, och att gå på kurs en vecka fungerade helt enkelt inte. Online-kurser verkade vara det enda vettiga alternativet för att få fungerande industriutbildning. Efter det tog projektet fart på MDH och vi har suttit med i styrgruppen och försökt stötta kursutveckling och kursinnehåll. Vi hade många anställda som gick de första kurserna, och det gjorde at vi kunde bidra med mycket feedback.

 

Varför valde ni att delta i projektet?

Att ständigt hålla sig på topp är viktigt inom industrin – och specifikt inom mjukvara, där kunskaper lätt blir gamla. Inom vissa områden tycker vi att vi kommit längre än akademin, och då försöker vi ”pressa på” för att få akademin att ta till sig de nya industriella kunskaperna. De behöver spridas till fler yrkesverksamma och ingen gör det bättre än lärosätena, det är där den pedagogiska kompetensen finns.   

Finns det ett behov av kompetensutveckling inom mjukvarubranschen, och i så fall varför?

Ja, det finns ett enormt behov. Universitetsutbildningarna ligger i vissa avseenden efter industrin. Men också har framsteg inom akademin ibland inte nått industrin alls, så vi sitter med gamla metoder och tekniker. Alla behöver ständigt fortsätta utbilda sig, eftersom verktyg och framsteg faktiskt ändras.

Vilka är de största fördelarna med Prompts kurs-koncept?

Självklart online-aspekten. Att man kan läsa i sin egen takt och när det passar en själv.

Vilka fördelar ger denna möjlighet era anställda?

Jag tror att fler vill hålla sitt CV färskt i en sådan här snabb bransch. Det ger möjlighet att få kurspoäng och komplettera sig. En annan möjlighet som jag ser är att mjuka upp gränserna mot forskningen och bli mer ödmjuk inför det faktum att man inte kan allt. Samarbete med andra företag och universitet är en möjlighet – man får helt enkelt andra kontakter utanför sin företagsbubbla.