Projektet Framtidens läromedel utökar och går in i ny fas

2018-04-18 | Forskning/Samverkan

Forskare från MDH, har tillsammans med lärare i Eskilstuna, utvecklat och testat prototyper för ett nytt läromedel för matematikundervisning. Projektet startade 2016 och går nu in i en ny fas och börjar producera läromedlet som ska vara klart våren 2020.

 

 

För att hinna rekryterar projektet nu ytterligare en författare.

- Vi har ett väldigt starkt koncept som har testats av mer än 20 lärare, och vi är övertygade om att det här läromedlet kommer att göra skillnad för svenska lärare. Vi vill få ut det i svenska skolor så fort som möjligt och anställer därför en till författare, säger Fredrik Blomqvist, projektledare.

Hur läromedlet har utvecklats är unikt i Sverige.
 

- Vår utgångspunkt har varit svensk och internationell forskning om matematikundervisning och läromedel, men det har varit ovärderligt att tillsammans med verksamma lärare testa och hitta sätt att använda den här kunskapen i praktiken. Det borde vara en självklarhet, men det är första gången det görs i Sverige på ett så här systematiskt och omfattande sätt, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik.

Patrik Gustafsson, expert på digitala responssystem i undervisning, menar att digital teknik kan lyfta undervisningen om den används på rätt sätt.

- Vi kommer att använda enkla men kraftfulla digitala verktyg, i kombination med analoga verktyg som elevboken, och papper och penna förstås. Men det är viktigt att ha en pedagogisk utgångspunkt: hur kan det här digitala verktyget hjälpa oss att nå lärandemålen?

I projektet togs en tidig kontakt med alla svenska förlag som ger ut läromedel och så småningom blev det klart med en avsiktsförklaring tilsammans med Natur och Kultur.

Nu rekryteras författare– läs mer om tjänsten här:

Kontakt:
Fredrik Blomqvist
Tfn 070-773 60 32
E-post: Fredrik Blomqvist

Projektet finansieras av Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun.  Projektgruppen består av Andreas Ryve, Patrik Gustafsson, Hendrik van Steenbrugge, Manuel Tenser, Nina Jansson, Hillevi Gavel och Fredrik Blomqvist.

Läs mer om projektet Framtidens läromedel och utveckling av klassrumsundervisning i matematik:

Unikt läromedel ska förbättra barnens mattekunskaper

Lärare och forskare utvecklar framtidens läromedel i matematik

Upptäck vår forskning inom utbildningsvetenskap