Professorn som arbetar för skoleleverna som kämpar mot oddsen

2017-05-08 | Forskning/Samverkan

Niclas Månsson, nybliven professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid MDH, värnar om att barn i Sverige ska få samma förutsättningar i livet. Här, menar han, har skolan en helt avgörande roll.

 

Niclas Månsson blev professor i september 2016 och är därmed en av MDH:s professorer som nyligen hedrades på Akademisk högtid. Att Niclas själv skulle bli professor var inte självklart när han växte upp.
– Jag tillhörde en samhällsgrupp som normaltsett inte läste vidare på universitetet eller högskolan. Eller gymnasiet för den delen, berättar Niclas.

Niclas valde tillslut ändå att läsa till lärare. Det var i samband med utbildningen som han blev medveten om att olika grupper i samhället har olika förutsättningar i livet. Något som Niclas menar börjar redan i skolan. Att synliggöra sociala orättvisor har sedan dess varit målet med hans forskning.
– Min forskning rör marginaliserade gruppers situation i det svenska samhället och vilka förutsättningar de grupperna har i skolan. Jag vill skapa en medvetenhet kring problemen som finns och på det sättet bidra till en förändring, säger Niclas.

Elever som inte klarar skolan riskerar utanförskap

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Men dagens individualiserade och marknadsorienterade skola borgar varken för en likvärdig start eller en likvärdig tillgång till lärande. Det ger också allvarliga konsekvenser för gruppen som inte klarar skolan.
–Risken är att dessa ungdomar hamnar i arbetslöshet och utanförskap.Idag krävs det ofta högre utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Om man då saknar gymnasiebehörighet när man går ut grundskolan så får man mycket sämre chanser att klara sig fortsättningsvis. Inte bara för att få ett arbete, utan för att skaffa sig ett eget liv, egen bostad, familj och så vidare, säger Niclas.

Det är vissa skolor som är i kris - inte alla

Att svenska storstäder under de senaste två decennierna har gått mot en ökad socioekonomisk segregering har ökat klyftan inte bara mellan olika stadsdelar utan också mellan olika skolor. Det är elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden, med familjer utan utbildningsbakgrund, som har störst svårigheter i skolan. Det är dessa skolor, menar Niclas som är i kris - för de bra skolorna är fortfarande bra och de bästa skolorna är fortfarande bäst.
– Jag kallar det miljonprogrammet skolor, eftersom det egentligen inte handlar om mångkulturella skolor. Det finns många mångkulturella skolor som går jättebra, säger han.

Skillnaderna i de här områdena handlar inte bara om minskade resurser i skolan utan även om elevernas hemförhållanden.
– Skillnaderna är stora när det gäller vilka resurser hemmen förfogar över i olika områden, vad gäller såväl ekonomiskt som kulturellt kapital, för att hjälpa och stödja barnen i skolarbetet. Det är viktigt att skapa en förståelse för det sammanhang som eleverna befinner sig i och se hur skolan kan stötta dem i skolarbetet när de inte kan få hjälp hemma. Speciellt idag då det läggs ännu mer ansvar på den enskilda individen, familjen eller anhöriga att klara av skolarbetet, säger Niclas.

Nya forskningsprojekt lyfter goda exempel

Niclas är just nu aktuell i två forskningsprojekt som syftar till att undersöka goda exempel snarare än lyfta problem. Det ena projektet studerar nyanlända barn och ungdomars etablering i samhället, från dess att de kommer till kommunerna till dess att de sätts i skolbänken. I det andra projektet ska Niclas, tillsammans med forskare vid Stockholms universitet, studera vad som gjort att ungdomar som kommer från socioekonomiskt utsatta områden ändå har lyckats i skolan. Projektet går under namnet “I fotspåren av motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning”.
–Det ska bli roligt att visa på framgångsrika exempel och identifiera vad det är som gör att de har klarat sig så bra, säger Niclas.

Korta fakta

Ålder: 52
Bor: Hus i Eskilstuna
Familj: Fru, ett gemensamt barn och två bonusbarn
När jag inte forskar … så är jag med min son eller odlar i mitt växthus.
Favoritbok: Utrota varenda jävel av Sven Lindqvist
Favoritfilm: Den bästa sommaren med Kjell Bergkvist
Detta här visste du inte om mig: Jag har varit sångare i ett punkrockband under tidigt 80-tal.

Läs mer om Niclas Månsson, hans tidigare forskningsprojekt och publikationer 

Lyssna på Niclas Månsson i P4 Västmanland

Lyssna på Niclas Månsson deltog i ett radioinslag om ordning i skolan (6 maj 2017)